Links

Voor bepaalde opdrachten in de Euregio werkt bureau VERBEEK samen met:

Deze samenwerking biedt:

  • De samengebundelde vakkennis van drie gerenommeerde bureaus
  • Een grensoverschrijdende samenwerking
  • Gebiedskennis van drie landen
  • De voor de Euregio van belang zijnde drietaligheid (indien gewenst viertalig)
  • Kennis van de regelgeving in drie landen
  • Interdisciplinaire samenwerking tussen landschapsarchitecten, planologen en stedenbouwkundigen
  • Oplossingen van problemen binnen het vakgebied vanuit Belgische, Duitse en Nederlandse opvattingen en ervaringen.

Netwerk Groene Bureaus
www.netwerkgroenebureaus.nl

Bouwforum Leonardo da Vinci
www.bouwforumleonardo.nl

Eyeball Photography
www.eyeballphotography.com

Caramel
www.bureaucaramel.com

 

Reacties zijn gesloten.