Het karakter van een kanaal

In De Binnenvaartkrant (Noud van der Zee) van 18 december 2018 was er aandacht voor de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’. De ‘kijk’ is opgesteld door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp (Martijn Blaas, Romy Zwiers, Martijn Jacobs, Jeroen Verbeek) en Rijkswaterstaat (Jan Willem de Jager, Marloes Bijlsma, Pravesh Baboeram). Interesse in deze bijzondere studie neem dan contact op met Rijkswaterstaat.

Zie de link voor het krantenartikel:
Krantenartikel-december-2018-het-karakter-van-een-kanaal.

Het karakter van een kanaal
Impressie Buitenring Parkstad Limburg

Een mooie impressie van de Buitenring Parkstad Limburg, waar bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp onder andere het ontwerp voor de landschappelijke inpassing heeft opgesteld.

Zie de link voor de film: Impressie Buitenring Parkstad Limburg

VERBEEK brengt kanalen in beeld

In De Limburger (René Willems, Johannes Timmermans) van 28 september 2018 was er aandacht voor de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’. De ‘kijk’ is opgesteld door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp (Martijn Blaas, Romy Zwiers, Martijn Jacobs, Jeroen Verbeek) en Rijkswaterstaat (Jan Willem de Jager, Marloes Bijlsma, Pravesh Baboeram). Interesse in deze bijzondere studie neem dan contact op met Rijkswaterstaat.

Zie de link voor het krantenartikel:
Krantenartikel september 2018 bureau VERBEEK brengt kanalen in beeld

VERBEEK brengt kanalen in beeld
BKTUDelft studenten op bezoek bij bureau VERBEEK

Pleasant meeting at our office with Landscape Architecture & Architectural Engineering students BKTUDelft (TU Delft Faculty of Architecture). We talked about the landscape in Zuid-Limburg and especially the Parkstad Region (IBA Parkstad).

BKTUDelft studenten op bezoek bij bureau VERBEEK
Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van de kanalen

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ opgesteld.

De ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ is een handreiking waarin de visie van Rijkswaterstaat op de ruimtelijke kwaliteit van de Rijkskanalen is vastgelegd. Volgend uit de visie zijn ontwerpoverwegingen geformuleerd voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van kanalen.

Ten grondslag aan de handreiking liggen studies naar de historie en de ruimtelijke kenmerken van de Rijkskanalen. Door bureau VERBEEK zijn de volgende kanalen onderzocht: het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Kanaal door Zuid-Beveland, het Schelde-Rijnkanaal, het Bathse spuikanaal, de Amertak, het Markkanaal, het Wilhelminakanaal, de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Wessem-Nederweert, het Máximakanaal, het Lateraalkanaal, het Maas-Waalkanaal en het Kanaal van Sint Andries. Per kanaal (of groep van kanalen) zijn de resultaten vastgelegd in een rapport. In ieder rapport komen aan de orde:

  • De oorspronkelijke inpassings- en ontwerpprincipes van het kanaal;
  • De huidige situatie van het kanaal in relatie tot die oorspronkelijke inpassings- en ontwerpprincipes;
  • De ruimtelijke kernkwaliteiten van het kanaal;
  • De ruimtelijke opgaven voor behoud van deze kernkwaliteiten voortkomend uit autonome ontwikkelingen.

De ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ is officieel gepresenteerd tijdens de ‘Summerschool – Ruimtelijke kwaliteit van kanalen’, georganiseerd door Rijkswaterstaat op 23 augustus 2018. Tijdens deze bijeenkomst is door bureau VERBEEK een presentatie gegeven van de highlights van de studie.

Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van de kanalen
Via Belgica gids ‘Romeins Zuid-Limburg’

In de nieuwe Via Belgica gids “Romeins Zuid-Limburg” (uitgegeven door de Provincie Limburg) staat een interview met landschapsarchitect (en Via Belgica-meubel ontwerper) Barry Kerckhoffs van bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp.

De 188 pagina’s tellende gids ter waarde van 12 euro is te verkrijgen bij de Limburg Winkel van VVV Zuid-Limburg, het Maastricht Visitor Center, Boekhandel Dominicanen en bij verschillende ondernemers en instellingen langs de Via Belgica.

Via Belgica gids ‘Romeins Zuid-Limburg’
Speldenprik voor beter stadsklimaat

In Blauwe Kamer #2 2018 (juni) is een artikel opgenomen over het ontwerp dat bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp in opdracht van Wonen Limburg heeft opgesteld voor het vergroenen van een wand bij woonzorgcentrum Hornehoof in Weert.

In het artikel ‘Speldenprik voor beter stadsklimaat’ wordt het belang van het vergroenen van onze leefomgeving teneinde een beter stadsklimaat te creëren beschreven.

Speldenprik voor beter stadsklimaat
Soortenmanagementplan HEEMwonen

Woningcorporatie HEEMwonen, met een omvangrijk woningbezit in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf, kiest voor een zorgvuldige omgang met beschermde diersoorten bij renovatiewerkzaamheden. Daarom wordt een soortenmanagementplan opgesteld. Dit plan is gericht op de duurzame instandhouding van de populaties gebouwbewonende vleermuizen en gebouwbewonende  vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest.

De komende anderhalf jaar zal bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp in samenwerking met Ecolybrium ecologisch onderzoek & advies werken aan het opstellen van dit plan en de nodige veldinventarisaties uitvoeren die daarvoor nodig zijn. We zijn benieuwd welke ecologische bijzonderheden we gedurende het planproces zullen tegenkomen.

Soortenmanagementplan HEEMwonen
Winnaar Europese aanbesteding ikgroenhet

Het groenen in Parkstad kan beginnen! Team ikgroenhet heeft onlangs de Europese aanbesteding ‘ikgroenhet – vergroenen van voortuinen en buurtfragmenten’ gewonnen.

Met het project ikgroenhet helpen zij buurtbewoners bij het vergroenen van hun voortuin en bij het verbeteren en adopteren van de openbare groene ruimte in hun omgeving. Na de uitvoering van een pilot in Mijnbuurt / ’t Eikske in Landgraaf hebben de gemeente Landgraaf, de gemeente Heerlen, Wonen Limburg, IBA Parkstad en de provincie Limburg de handen ineengeslagen om het project breder op te pakken. Allen gaan samen met bewoners, gemeenten en woningcorporaties, maar ook met verenigingen, ondernemers, onderwijs- en natuurorganisaties verschillende buurten in Parkstad vergroenen. Dat betekent: handen uit de mouwen, tuinplannen maken, tegels of kiezelstenen er uit halen en planten er in. Het is gezellig om samen te werken met professionals en buurtbewoners en elkaar te ontmoeten op de tuinfestivals!

Van najaar 2018 tot en met eind 2020 is team ikgroenhet aan de slag in Landgraaf (Schaesberg midden en noord, Nieuwenhagen zuid en noord, Abdisschenbosch, Waubach, Ubach over Worms, Rimburg), Heerlen (Vrieheide) en Kerkrade (Kerkrade noord – Eygelshoven). Steeds met het doel om meer groene stipjes op de kaart te zetten. Zo kan Parkstad, vanuit Park Gravenrode als het ‘groene hart’, langzaam verder vergroenen tot een groener, socialer, gezonder, kwalitatief en economisch waardevoller leefgebied. Met als motto… ‘De amazone begint in je eigen voortuin!’.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.ikgroenhet.nl of de Facebookpagina van ikgroenhet. Een e-mail kunt u sturen naar ikgroenhet@bureauverbeek.nl. Als u uw voortuin of een stukje buurtgroen wil aanmelden, neem dan contact op. Graag alleen als u woonachtig bent in een van deze buurten!

Tip: Kijk ook bij de filmpjes met storytelling van IBA-Parkstad (www.iba-parkstad.nl/stories), want eind juni vertellen twee buurtbewoners (Joyce en Kees) daar over hun in 2017 vergroende voortuinen.

ikgroenhet is een initiatief van Jeroen Verbeek (bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp), Doenja Urlings (Jadoen advies – organisatie – ontwerp) en Mathieu Bruls (bv Mathieu Bruls architect) dat in 2014 op de agenda is gezet als projectvoorstel in het kader van de open oproep van IBA Parkstad. ikgroenhet begint met het initiëren van groene projecten in Park Gravenrode, waardoor het mogelijk wordt dat dit ‘groene hart’ van Parkstad, doorgroeit tot in de omliggende stedelijke agglomeratie en de woon- werk- en leefgebieden groener en gezonder worden.

Winnaar Europese aanbesteding ikgroenhet
Via Belgica Follis

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft voor Pedalia Versaturi Te Salutant en Via Belgica de zogenaamde Via Belgica Follis ontwikkeld. Het is een roestvaststalen route markeer schildje, met daarin het logo van Via Belgica gegraveerd. De Follis is door de fietsers van Pedalia Versaturi Te Salutant overal langs de Via Belgica route tussen Boulogne Sur Mer en Heerlen aangeboden aan vertegenwoordigers van steden en dorpen langs de Via Belgica met het verzoek om de Follis aan te brengen, ergens op het tracé van de Via Belgica.

Barry Kerckhoffs heeft op verzoek van Pedalia Versaturi Te Salutant de Via Belgica Follis aangeboden aan gedeputeerde Hans Teunissen van de Provincie Limburg.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website of Facebookpagina van Via Belgica of de Facebookpagina van Pedalia Versaturi Te Salutant.

 

Via Belgica Follis