Centrum Lanaken krijgt facelift

De gemeenteraad van Lanaken heeft de investering voor de door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp, in samenwerking met Coenen Sättele Architecten en D+A Consult, ontworpen Stationsstraat en Langkeukelbeek in Lanaken goedgekeurd. Hiermee krijgt het centrum van Lanaken een facelift met meer groen en een prominente rol voor fietsers en voetgangers.

De Stationsstraat krijgt een uniek karakter door een groene belevenisstrook aan de zonkant van de straat. Vijfentwintig verschillende, groene eilanden, ieder voorzien van siergrassen, meerstammige bomen en zitbanken. De eilanden maken van de winkelstraat een ontmoetingsplek. De uitnodigende sfeer wordt versterkt door nieuw uniform vormgegeven terrassen.

De Langkeukelbeek krijgt een begeleidende fiets- en wandelroute en de beleving van de beek als landschappelijk element wordt versterkt. Langs de route komen meerdere bruggen die de beek oversteken en rustpunten in de vorm van banken en lange zitelementen. Voor de materialisatie is gekozen voor regionale materialen als Kunradersteen.

Centrum Lanaken krijgt facelift
bureau VERBEEK houdt presentatie tijdens World Canal Conference in Inverness (Schotland)

Op 20 september zal Martijn Blaas in Inverness (Schotland) een presentatie geven over het project ‘Handreiking ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ waaraan bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp in opdracht van Rijkswaterstaat werkt. Onder de titel ‘Landscape core qualities as a tool for development and utilization of waterways in the Netherlands’ wordt ingegaan op de betekenis van kernkwaliteiten en de wijze waarop deze benut kunnen worden bij de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van Rijkskanalen.  Zie voor meer informatie de website van de World Canal Conference.

bureau VERBEEK houdt presentatie tijdens World Canal Conference in Inverness (Schotland)
bureau VERBEEK ontwerpt mee aan Park Urbana

In opdracht van IBA Parkstad, onder leiding van Thierry Goossens, heeft bureau VERBEEK in een interdisciplinair team samengewerkt met M3H Architecten en Boomkwekerij Jos Frijns & Zn. om het ontwerp voor tijdelijk stadspark ‘Park Urbana’ op te stellen en te realiseren. Het park, gelegen op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen, zal van 26 augustus t/m 4 september de groene inbedding vormen voor het festival Cultura Nova. Het park is de eerste aanzet voor de vergroening van het centrum van Heerlen. In het voorjaar van 2017 krijgen gemeenten, buurtverenigingen, burgers en bedrijven de kans om de bomen van Park Urbana te adopteren en te plaatsen op plekken die zij graag willen vergroenen.

Het ontwerp voor Park Urbana omvat een fruitboomgaard met een grote diversiteit aan soorten geplant in een grid van fruitkisten. Struinend door de boomgaard onthult zich een pallet-landschap met smulhagen en wilde grassen. Genietend van een stuk fruit, kunnen bezoekers in het pallet-landschap ontspannen in een groene oase van rust midden in het feestgedruis van het festival.

 Zie voor meer informatie op de website van IBA Parkstad:  http://www.iba-parkstad.nl/nl/archief/park-urbana-de-eerste-stap-naar-een-groen-centrum-van-parkstad

 Betrokken partijen: IBA Parkstad, Cultura Nova, Gemeente Heerlen, Boomkwekerij Jos Frijns & Zn., M3H Architecten.

 De opening van Park Urbana vindt plaats op zondag 28 augustus om 13.45 uur.

bureau VERBEEK ontwerpt mee aan Park Urbana
IBA-ikgroenhet bij Slim Burger

Jeroen Verbeek aan het woord over IBA-ikgroenhet, een initiatief van IBA-Parkstad, bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp, Mathieu Bruls architect, Jadoen en de gemeenten Landgraaf en Kerkrade om Park Gravenrode uit te laten groeien tot een stedelijk park van allure alsook een sociale en gezonde omgeving.

De aflevering van Slim Burger is terug te zien via de website van L1.

IBA-ikgroenhet bij Slim Burger
Via Belgica meubel geplaatst in Meerssen

In Meerssen is recent het door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp in samenwerking met ANAE ontworpen Via Belgica meubel geplaatst bij de locatie ‘Villa Herkenberg’ in Meerssen. Het object is onderdeel van de Via Belgica-route; de 400 kilometer lange Romeinse hoofdweg die in de Romeinse tijd de Franse zeekust met het Duitse Rijnland verbond. In het multifunctionele object dat ook als landmark dient is zowel een zitbank als een informatiepaneel opgenomen.

Meer informatie is te vinden op de site van Via Belgica.

Via Belgica meubel geplaatst in Meerssen
Trap Wilhelminaberg als overtreffende trap in Elsevier

De door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp ontworpen trap op de Wilhelminaberg wordt deze week in de Elsevier beschreven als één van de overtreffende trappen van Nederland.

Voor het artikel verwijzen wij u naar Overtreffende trappen, Elsevier.

Trap Wilhelminaberg als overtreffende trap in Elsevier
Entreeplein Adelante Zorggroep Hoensbroek

Het door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp ontworpen entreeplein van de Adelante Zorggroep te Hoensbroek gaat binnenkort in uitvoering.

Entreeplein Adelante Zorggroep Hoensbroek
Projecten in uitvoering

Een aantal door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp ontworpen projecten zijn de afgelopen weken in uitvoering gegaan. Naast het ontwerp en de technische planuitwerking behoort ook directievoering en dagelijks toezicht tot de taken van bureau VERBEEK.

Het centrumplan Sint Joost en RWA Bosweg heeft betrekking op de complete herinrichting van het centrumgebied van Sint Joost en het aanleggen van een riooloverstort met buffer en groenaanplant rondom het Caulitenklooster.

Het Groene Hart Mechelen vormt het verruigde terrein achter de huizen aan de Hoofdstraat, Commandeurstraat en Burgemeester Pappersweg te Mechelen om tot een rustig en toegankelijk agrarisch landschapsparkje met hoogstamfruitbomen, solitaire bomen, (smul)hagen en bloemrijk grasland.

De Opwaardering Gulpen-Oost realiseert een in het omringende landschap ingepast natuurtransferium, een struinpad richting de watermolen aan de Wittemer Allee en een herinrichting van de vijver tegenover hotel Gulpenerland om de belevingswaarde te vergroten.

Projecten in uitvoering
IBA’s ikgroenhet in Zuiderlucht !!

Mooi artikel over IBA’s ikgroenhet in Zuiderlucht !! Met Carijn Beumer, Jolanda Maas, Mathieu Bruls, Jeroen Verbeek, Doenja Urlings en IBA Parkstad. Voor het artikel verwijzen wij u naar IBA Zuiderlucht.

IBA’s ikgroenhet in Zuiderlucht !!
Kerkberg St. Odiliënberg

De aan een bocht van de Roer gelegen kerkberg vormt samen met de romaanse basiliek uit de 12e eeuw, de Mariakapel met een oorsprong in de 10e eeuw en een kloostergebouw uit de 19e eeuw een prachtig, cultuurhistorisch, religieus en landschappelijk ensemble. De op de kerkberg en aan zijn voet gelegen gebouwen vormen het Vaticaan, het katholieke bolwerk, van het dorp.

Samen met het kerkbestuur heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp de afgelopen tijd gewerkt aan het opwaarderen van de kerkberg. In lijn met de voor de romaanse architectuur kenmerkende monumentale soberheid is op gedoseerde wijze met een beperkt aantal ‘bouwstenen’ een waardig voetstuk voor de basiliek gecreëerd. Aan de zijde van het Kerkplein zijn de bestaande terrassen vrijgemaakt van bosschages en ingezaaid met grasvegetaties. In deze groene terrassen gaan de van klimop ontdane prachtige keermuur en een ‘vrijgezette’ Eik een boeiend samenspel aan met de basiliek, waarbij de sequentie van ‘terras – steilrand – terras – keermuur – terras’ met daarbovenop de basiliek de hoogte van de berg, het hemelse, extra benadrukt. Aan de Roerzijde is het benadrukken van de hoogte van de berg in combinatie met bieden van zicht op de basiliek eveneens uitgangspunt geweest. Om de hier aanwezige opeenvolging van ‘haag – steilrand – haag’ met daarbovenop de basiliek beleefbaar te maken zijn de hagen teruggesnoeid en de door achterstallig onderhoud of ad-hoc ingevingen ontstane beplantingen, die het zicht op de basiliek ontnamen, verwijderd. Uit meerdere reacties leiden we af dat velen het zicht op de basiliek komende vanuit Lerop weer ontdekt hebben.

De plannen voor het opwaarderen van het herstel van het totale ensemble zijn echter omvattender dan alleen de kerkberg. Zo willen we ons de komende tijd gaan buigen over het creëren van een aangename verblijfsplek voor het museum (trappen i.p.v. de vele muurtjes), het leggen van een relatie met de Roer middels trappen, het ontwerpen van een waardig voetstuk voor het H. Hartbeeld en tot slot het creëren van eenheid in de diversiteit aan bebording.

Kerkberg St. Odiliënberg